David Scott Mitchell's revolving bookcase

David Scott Mitchell's revolving bookcase
Bequest of David Scott Mitchell, 1907
XR 37